Vítáme Vás na našich stránkách

Toto je oficiální webová prezentace iniciativy Naše Berounka z.s., která má jako své hlavní poslání formou Petice i pořádáním veřejných setkání a společenských akcí vyjádření nesouhlasu občanské veřejnosti se záměrem přehrazení řeky Berounky, který v únoru 2016 představil státní podnik Povodí Vltavy.

Realizaci takového díla považujeme za necitlivé a zbytečné znásilnění krajiny, které by vedlo k nenávratnému zničení nenahraditelných hodnot našeho přírodního i kulturního dědictví. Pro řešení problematiky zadržování vody v krajině a protipovodňových opatření nabízíme jiné řešení spočívající v revitalizaci krajiny formou souboru mikroopatření na přítocích řeky Berounky a v jejích spádových oblastech (budování tůní, rybníků, zelených pásů, podpora vzniku luhů, cílená výsadba neprodukčních druhů dřevin, změna způsobu lesnického a zemědělského hospodaření apod.).

Děkujeme za Váš zájem o toto téma, na tomto webu přibývají příspěvky i další důležitá sdělení průběžně. Pro čerpání bližších informací můžete využívat i naše facebookové stránky www.facebook.com/naseberounka.

 

Josef F. S. Král, předseda Naše Berounka z.s.